A.N.Beketov adına Хarkоv Milli şəhər təsərrüfatı universiteti

Xarici Tələbələr: 650+

Orta qiymət: 2600$

Mövcud kurslar: Industrial and civil engineering,
Architecture and Transport technology
Electricity and urban lighting

A.N.Beketov adına Хarkоv Milli şəhər təsərrüfatı universiteti bünövrəsi 1922-ci ildə qoyulub, Ukraynada şəhər təsərrüfatı  sahəsində ən qabaqcıl universitetlərdən biridir. A.N.Beketov adına  XMŞTU İREG beynəlxalq agentliyi tərəfindən tərtib edilmiş  Ukrayna universitetlərinin TOP-100 sırasına daxildir.

Beynəlxalq universitetlər assosiasiyasının, Ukrayna elmi və mühədislik Birliyinin üzvüdür, Avropa Milli mühəndislər assosiasiyası Federasiyasında təmsil olunur. İndi universitetin 7 fakultə, 4 təhsil mərkəzi, ölkənin regonlarında 10 təhsil-məsləhət mərkəzi var. Tələbələrin ümumi sayı 16 000-dir, bunun da 650 tələbədən çoxu dünyanın başqa ölkələrindən gəliblər. Mövcud olduğu müddətdə universitet  müqavilə bağlayaraq Azərbaycandan,  Bolqarıstandan, Böyük Britaniyadan, Yunanıstandan, Kanadadan, Qazaxstandan, Çindən, Latviyadan, Marokkodan, , Polşadan, Portuqaliyadan, Yeni Zelandiyadan olan tərəfdaşlarıyla möhkəm əlaqə yaradaraq  əməkdaşlıq edir.

Universitetin məzunları bu müəssisələrdə çalışa bilərlər:

  • Elmi- tədqiqatinstitutlarında
  • İnşaat təşkilatlarında
  • Memarlıq fəaliyyətini idarə edən təşkilatlarda
  • Maşınqayırma müəsisələrində
  • Konstruktor və layihə təşkilatlarında
  • İstilik və atom stansiyalarında

 

Bu paylaşın:

Dəvətnamənin yoxlanması

Dəvətnaməni yoxlamaq üçün məlumatı aşağıdakı formada daxil edin: