Хarkоv Milli daxili işlər universiteti

Xarici Tələbələr: 500+

Orta qiymət: 1350$

Mövcud kurslar: İstintaq fakültəsi
Cinayət Polis Fakültəsi
Profilaktika Polis bölmələri
Kiberpolisiya fakültəsi

Хarkоv Milli daxili işlər universiteti Ukrayna  DİN sisteminin ali təhsil müəssisəsidir, bünövrəsi 22 noyabr 1994-cü ildə qoyulub.

Universitetin güclü elmi-pedaqiji kollektivi var.

Kursantlarla, tələbələrlə və dinləyicilərlə dərsləri 62 elmlər doktoru, 46 professor, 357 elmlər namizədi, 178 dosent aparırlar. 32 kafedra, elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir, universitetdə xüsusi elmi  məktəblər yaradılıb və onlar elmi sahədə aparıcı rol oynayırlar və hər biri yüksək nailiyyət  qazanıb.

Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД) — Харьков

Universitetin kollektivi tərəfindən onların fəaliyyətinin əsas istiqamətləri təyin edilib və bunları həyata keçirirlər:

  • Milli vətənpərvərlik və mədəni tərbiyə
  • Sağlam həyat  tərzi
  • İT texnologiyaları öyrənmək
  • Xarici dilləri dərindən öyrənmək
  • Polislər hazırlamaq
Bu paylaşın:

Dəvətnamənin yoxlanması

Dəvətnaməni yoxlamaq üçün məlumatı aşağıdakı formada daxil edin: