Хarkоv Milli daxili işlər universiteti

Xarici Tələbələr: 500+

Orta qiymət: 1350$

Mövcud kurslar: İstintaq fakültəsi
Cinayət Polis Fakültəsi
Profilaktika Polis bölmələri
Kiberpolisiya fakültəsi

Хarkоv Milli daxili işlər universiteti Ukrayna  DİN sisteminin ali təhsil müəssisəsidir, bünövrəsi 22 noyabr 1994-cü ildə qoyulub.

Universitetin güclü elmi-pedaqiji kollektivi var. Kursantlarla, tələbələrlə və dinləyicilərlə dərsləri 62 elmlər doktoru, 46 professor, 357 elmlər namizədi, 178 dosent aparırlar. 32 kafedra, elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir, universitetdə xüsusi elmi  məktəblər yaradılıb və onlar elmi sahədə aparıcı rol oynayırlar və hər biri yüksək nailiyyət  qazanıb.

Universitetin kollektivi tərəfindən onların fəaliyyətinin əsas istiqamətləri təyin edilib və bunları həyata keçirirlər:

 

  1. Milli vətənpərvərlik və mədəni tərbiyə
  2. Sağlam həyat  tərzi
  3. İT texnologiyaları öyrənmək
  4. Xarici dilləri dərindən öyrənmək
  5. Polislər hazırlamaq
Bu paylaşın:

Dəvətnamənin yoxlanması

Dəvətnaməni yoxlamaq üçün məlumatı aşağıdakı formada daxil edin: