İ.Kojedub adına Xarkov Milli Hava Qüvvələri universiteti

Xarici Tələbələr: 200+

Orta qiymət: 2100$

Mövcud kurslar: Uçuş Fakültesi
Mühendislik ve Havacılık Fakültesi
Kara Kuvvetleri Hava Savunma Fakültesi
Uçaksavar füze birlikleri fakültesi
Otomatik kontrol sistemleri ve havacılık zemin desteği fakültesi
Radyo Mühendisliği Fakültesi Hava Savunma Fakültesi

Bünövrəsi 1930-cü ildə qoyulub və IV səviyyəli akkreditasiyalı ən qabaqcıl universitetlərdəndir. İ.Kojedub adına XMHQU Ukrayna universitetlərinin YUNESKO tərəfindən tərtib edilmiş TOP-200 sırasında 22-ci yeri tutur.

Universitetdə yüksək hazırlıq səviyyəsini təmin etmək üçün 9 fakultə, 37 kafedra, serjant heyətli hərbi kollec, elmi mərkəz, dil hazırlığı mərkəzi, informasiya-hesablama mərkəzi və digər təhsil və elmi bölmələr var. Hal hazırda universitetdə 5500 tələbə təhsil alır və bunun 300-dən çoxu dünyanın 27 ölkələrindən xarici tələbələrdir.

Universitetin xarici ölkələrin hərbi mütəxəsislərini hazırlamaq üçün lisenziyası var və nütün akkreditasiya olunmuş mütəxəsisləri bakalavr və magistr dərəcəsində hazırlamaq üçün tələbələr var. Təhsil müddəti bitən zaman tələbələrə ölkədə tanınmış diplom verilir.

Universitetin məzunları bu müəssisələrdə çalışa bilərlər:

  • Hava qüvvələrinin struktur bölmələrində
  • Quru qoşunları bölmələrində;
Bu paylaşın:

Dəvətnamənin yoxlanması

Dəvətnaməni yoxlamaq üçün məlumatı aşağıdakı formada daxil edin: