Yaroslav Mudrıy adına Milli hüquq universiteti

Xarici Tələbələr: 1000+

Orta qiymət: 1350$

Mövcud kurslar: Hukuk
Uluslararası Hukuk
Ekonomi

Yaroslav Mudrıy adına Milli hüquq universiteti IV akkreditasiya səviyyəli özünüidarəedən (muxtar) dövlət ali təhsil müəssisəsidir.

Universitet 1804-cü ildə yaradılıb. MHU Ukrayna universitetlərinin YUNESKO tərəfindən tərtib edilmiş TOP-15 sırasına daxildir. Universitet ikitərəfli razılaşmalar əsasında geniş Beynəlxalq əlaqələr yaradıb, dünyanın 20 ölkəsindən olan tərəfdaşları ilə bu əlaqələri inkişaf etdirir. Universitet Tempus-Tacis proqramı daxilində Avropa birgə layihələrində iştirak edir və digər Beynəlxalq proqramlarda da öz yürini tutur.

Hal hazırda Yaroslav Mudrıy adına MHU-də 20000 tələbə təhsil alır, bunların 1500 dünyanın 36 ölkəsindən olan xarici tələbələrdir.

Universitetin məzunları bu müəssisələrdə çalışa bilərlər:

  • Dövlət orqanlarında, qanunqorucu orqanlarda və hüquq müdafiəsi orqanlarında
  • Diplomatik və konsul təşkilatlarında
  • İnzibati idarə orqanlarında
  • Kömrük xidməti bölmələrində
  • Dövlət sahibkarlığı sahəsinə aid müəssisələrdə və təşkilatlarda
Bu paylaşın:

Dəvətnamənin yoxlanması

Dəvətnaməni yoxlamaq üçün məlumatı aşağıdakı formada daxil edin: