Ulusal Teknik Üniversitesi “Kharkiv Politeknik Enstitüsü”

Yabancı öğrenciler: 1000+

Eğitim fiyatlari: 1550$

Fakülte/ Bölüm: Mekanik & Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği
Güç Makine Mühendisliği
Ulaşım Endüstrisi İçin Mühendislik

Kharkiv Politeknik Enstitüsü bölgenin en büyük üniversitelerinden biridir. Toplam öğrenci sayısı 20.000’in üzerindedir. Tam zamanlı ve uzaktan eğitim seçenekleri bulunan üniversitede, lisansüstü eğitim bölümleri de bulunmaktadır. Üniversite içerisinde 22 fakülte, 95 bölüm, uzaktan eğitim merkezi, üniversite öncesi eğitim merkezi, uluslararası eğitim fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü, üç araştırma ve tasarım enstitüsü bulunmaktadır.

Kharkiv Politeknik Enstitüsü UNESCO’nun yapmış olduğu değerlendirme listesine göre Ukrayna’da yer alan 200 üniversite içerisinde 5. sırada, teknik üniversiteler arasında da 2. sırada yer almaktadır. Üniversite 1885 yılında kurulmuş ve ülkenin en köklü üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Kharkiv Politeknik Enstitüsü, çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere dünyanın pek çok üniversitesi ve kurumları ile işbirlikleri yapmaktadır. Bu anlaşmalar sayesinde okul içerisinde verilen dersler bu üniversite ve kurumlar tarafından akredite edilmektedir. Bu da Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu pek çok ülke için daha fazla iş ve akademik kariyer imkanı anlamına gelmektedir.

Üniversite Ukrayna eğitim sistemi içerisinde de oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkeye sağladığı faydalardan ötürü de ‘ulusal’ üniversitesi statüsüne layık görülmüştür. Bu faydalar sayesinde ülke genelindeki özel sektör ve devlet kurumları ile pek çok ortak proje yürütmekte ve öğrencilerinde de bu projelerde görev alarak tecrübe edinme imkanı sağlamaktadır. Özellikle uygulamalı alanlar için ciddi avantajlar sağlayan bu özelliği ile Kharkiv Politeknik Enstitüsü sadece Ukrayna’da değil tüm dünyadaki üniversiteler arasından sıyrılmaktadır.

Üniversitenin en önemli misyonları arasında yer alan modern eğitim imkanı sunma da öğrenciler için oldukça faydalı imkanları beraberinde getiriyor. Öğrencilere öğrenme odaklı bir eğitim anlayışı ile ders programları hazırlayan Kharkiv Politeknik Enstitüsü, ezberci bir eğitim anlayışından uzak modern bir anlayışı benimsiyor. Bu sayede, hangi alanı tercih ederseniz edin alacağınız eğitim tüm dünyada geçerliliği olan ve saygı gören bir düzeye ulaşmış oluyor. Ayrıca, üniversitenin eğitim kalitesine güvenen pek çok şirket mezunlara direkt olarak işe alma garantisi veriyor.

Üniversitede yaklaşık toplam kapasitesi 8000 kişiyi bulan 15 yurt, 7 apartman, dans ve sergi salonları, iki yüzme havuzu (birisi olimpik), modern spor tesisleri, 14 spor salonu, Chuhuiv kenti yakınlığındaki Figurovka köyündeki 200 kişilik spor sağlığı kampüsü, 100 kişilik sanatoryum, kütüphaneler ve yemekhane gibi pek çok tesis bulunmaktadır.

Sivil Güvenliği

 • İş   Güvenliğï

Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri

 • Geometrik Modellemesi ve Grafik Bilgi Teknolojileri

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

 • Dökümhanede Bilgisayar Entegre Teknolojik Süreçler

Malzeme Bilimi

 • Modern Teknolojilerde Malzeme
 • İşlevsel Malzemelerin ve Nano Teknolojilerinin Mühendisliği

Uygulamalı Mekanik

 • Dökümhanede  Ekipman ve Teknoloji
 • Ekipman ve Mühendislik Yapılarının Plastik Kalıp Teknolojileri
 • Kaynak  İlgili İşlemleri ve Teknolojileri

Entegre Teknolojileri ve Kimya Mühendisliği Bölümü

Ekoloji

 • Mühendislik Ekolojisi

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

 • Teknolojik Süreçlerinin Otomatik Yönetimi
 • Bilgisayar – Entegre Güç Teknolojik Sistemleri ve Kompleksleri
 • Bilgisayar Entegre Üretimi ve Uygulama Programlaması

Mühendislik Sektörü

 • Kimyasal Üreten ve İnşaat Malzemelerinin İşletmelerinin Ekipmanı
 • Donanım İşlemesi ve Gıda Üretimi

Kimya Teknolojileri ve  Mühendislik

 • Sentetik ve Doğal Polimerler ve Elastomer Kimyasal Teknoloji
 • Polimerik ve Kompozit malzemelerin kimyasal İşlemeleri

Otomasyon ve Enstrümantasyon Fakültesi

Uygulamalı Fizik

 • Radyo Fizik ve Elektronik

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

 • Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri ve Otomatiği

Telekomünikasyon ve Radyo Mühendisliği

 • Bilgi ve Bilgisayar Sistemlerinde Telekomünikasyon Tesisleri

Metroloji ve Bilgi ve Ölçüm Teknolojisi

 • Bilgi-Ölçüm Sistemleri
 • Metroloji ve Ölçme Ekipmanları

Bilgisayar Mühendisliği

 • Bilgisayar Sistemleri ve Aygıtları

Makina Fakültesi

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

 • Makine Mühendisliği Üretim Teknolojisi Hazırlık Otomasyon Kontrolü
 • Makine Mühendisliğinde Teknolojik Sistemlerinin Otomasyonu

Uygulamalı Mekanik

 • Bütünleşmiş İmalat Mühendisliği
 • Hidrolik Makineleri, Hidrolik ve Hidro-pnömatik
 • Metal Kesme Makineleri ve Sistemleri
 • Ekipman Üretimi
 • Kalite, Standardizasyon ve Sertifikasyon
 • Otomatik Üretim Teknolojileri
 • Lojistik Sistemlerinin  Mühendisliği

Mühendislik Sektörü

 • Yol Yapımı, Islah  ,Ekipman-ve-Ulaşım Kaldırma Makineleri

Organik Maddelerin Teknolojisi  Fakültesi

Petrol ve Gaz Mühendisliği  Teknolojileri

 • Petrol ve Gaz Çıkarımı

Kimya Teknolojileri ve Mühendislik

 • Organik Maddelerin Kimyasal Teknolojileri
 • Petrol, Gaz ve Katı Yakıt İşleme Teknolojileri
 • Makromoleküler Bileşiklerinin Kimyasal Teknolojileri
 • Kimyasal Gıda Katkı ve Kozmetik  Maddeleri

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik

 • Endüstriyel Biyoteknolojisi
 • Farmasotik Biyoteknolojisi

Gıda Teknolojileri

 • Fermantasyon ve Şarap Yapımı Teknoloji Ürünleri
 • Katı Yağlar ve Yağ İkamelerinin Teknolojisi

Elektrik Makine Bölümü

Elektrik, Elektriktroteknik ve Elektromekanik

 • Elektrikli Makineler
 • Elektrik Otomasyon Sistemleri
 • Elektrikli Aygıtlar
 • Mekatronik ve Robotik
 • Ev Elektrik Cihazları

Mikro ve Nano- Sistem  Elektroniği

 • Fiziksel ve Biyomedikal Elektroniği

Elektronik

 • Endüstriyel Elektronik

Meteroloji, Bilgi ve Ölçüm Teknolojileri

 • Bilgi ve Ölçüm Kalite Kontrol Diagnostik ve Çevresel İzleme  Ekipmanları,

Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri Fakültesi

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

 • Yapay Zeka Sistemleri
 • Bilgi Konsolidasyon  Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

 • Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
 • Sistem Programlaması
 • Bilgisayar Sistemleri

Elektronik

 • Multimedya Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri

Telekomünikasyon ve Radyo Mühendisliği

 • Telekomünikasyon Sistemleri ve Bağlantıları

İş,  Ticaret ve Değişim Faaliyetleri

 • Teknolojik Girişimcilikte Fikri Mülkiyet

Elektrik Mühendisliği Fakültesi

Mühendislik Sektörü

 • Petrol ve Gaz Alanlarında Makinalar ve Cihazlar

Uygulamalı Mekanik

 • Gaz Ekipmanlarının  Hidro Pnömatiği

Isı Mühendisliği

 • Endüstriyel ve Belediye Güç Sistemleri
 • Enerji Ekipmanlarında  Isı İşlemleri
 • Sanayi ve Kamu Sektöründe Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği

Hidroelektrik

 • Hidroelektrik

Güç Makineleri

 • Güç Üreten Teknolojileri ve Montaj
 • Türbinler
 • Gaz Türbini Santralleri ve Kompresör İstasyonları

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

 • Enerji Sektöründe Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri

Fiziko-Teknik Fakültesi

Malzeme Bilimi

 • Fizik Malzeme Bilimi

Güç Makineleri

 • Kriyojenik ve Soğutma Tekniği

Elektro Enerji,  Elektrik ve Elektromekanik

 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Makine ve Elektro Fizik Yüksek Gerilimi

Mikro ve Nano-elektronik Sistemleri

 • Güneş Enerjisi Kaynakları için  Mikro ve  Nano-elektronik Sistemleri

Inorganik Maddelerin Teknolojisi  Fakültesi

Kimyasal Teknoloji ve Mühendislik

 • Inorganik Maddeler, Kimyasal Teknoloji
 • Teknik Elektrokimya
 • Refrakter Metal Olmayan ve Silikat Malzemelerin Kimyasal Teknolojileri
 • Nadir Eser Elementlerin Kimyasal Teknolojileri  ve Bunlara Dayanan Malzemeler

Ulaştırma Araçları  Fakültesi

Mühendislik Sektörü

 • İçten Yanmalı Motorlar
 • Otomobiller ve Traktörler
 • Yüksek Çapraz Taşımacılık Araçları
 • İçten Yanmalı Motorlarda Organizasyonu Onarımı,  Operasyonu ve  Teşhisi

Elektroenergetik,  Elektrik ve Elektromekanik

 • Araçların Elektronik ve  Mikroişlemci Sistemleri
 • Elektrikli Araçlar

Demiryolu taşımacılığı

 • Lokomotifler ve Lokomotif Ekonomisi

Otomobil Taşımacılığı

 • Otomobil ve Otomobil Ekonomisi

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

 • Araçların Bilgisayar Destekli Tasarımı
 • Teknik Sistemlerin Bilgisayar Modellemesi

Mühendislik ve Fizik Bölümü

Uygulamalı Matematik

 • Bilgisayar Mekaniği
 • Sürekli Ortamların Mekaniği
 • Matematiksel ve Havacılık Mühendisliği Yazılımı

Uygulamalı Mekanik

 • Isı ve Mekanik İşlemlerle Bilgisayar Modellemesi

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

 • Bilgi  Tasarım Teknolojileri
 • Bilgisayar Sistemlerinin Analizi,  Tasarımı ve Oluşturması

Bilgisayar Bilimi ve Yazılım Mühendisliği Fakültesi

Uygulamalı Matematik

 • Bilgi Veri Analizi

Sistem Analizi

 • Sistem Analizinin Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

 • Bilgi Kontrol Sistemleri ve Teknolojileri
 • Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi
 • Proje Yönetimi Yazılım Mühendisliği
 • Bilgi Teknolojisi İş Süreci Analizi ve Modellemesi

Yazılım Mühendisliği

 • Akıllı Sistemlerin Bilgi Yazılımı
 • Yazılım Sistemleri ve Teknolojileri

Elektrik Bölümü

Elektroenergetik,  Elektrik ve Elektromekanik

 • Elektrik Santralları
 • Elektrik Sistemleri ve Ağları
 • Elektrik İzolasyonu, Kablo ve Fiber-optik Ekipmanı
 • Elektriğin Dağıtımı  ve Üretimi  Kontrol Sistemleri
 • Enerji Yönetimi ve Enerji Verimli Teknolojileri
Bunu Paylaş:

DAVETİYEYİ KONTROL ET

Daveti kontrol etmek için verileri aşağıdaki forma girin: