Təhsil odənişi

Qəbul olmaq üçün əlavə xərclərDəvətnamə – 25$ – 50$ (qiymət vətəndaşlıqdan asılı olaraq dəyişir)Qeydiyyat və siğorta – 250$ bir ili, Bütün tədris ilinə (4 il) – 600$Yataqxana – 35$ – 70$Ukrainaga kirish uchun COVID-19 ga sugurta – puli 300 grivenNostrifikasiya (Təqdim etdiyiniz sənənədin tanınma prosesi ) qiymət sənədlərdən asılı olaraq dəyişir

UNİVERSİTET TƏHSİL İLİ (xərclərdə cüzi dəyişikliklər mümkündür)

Beynəlxalq tələbələr üçün təhsil haqları daxil olmaqla xərclər 2022/2023

Kuznets Adina Xarkov Milli İqtisadiyyat Universiteti

İxtisas

Bakalavr

Мagistr

Gündüz forması, $

Qiyabi forma, $

Gündüz forması, $

Qiyabi forma, $

 Beynəlxalq biznez (rusca/ingiliscə)1800/190013501800
 Beynəlxalq iqtiasadiyyat

(rusca/ingiliscə)

1500/16001050/11501500/16001200/1300
 Kömrük işi1300
 Marketing (rusca/ingiliscə)1600/1700
 Maliyyə və kredit1300105015001200
 Bank  işi1500
 Mühasibat və audit1300/1400105015001200
 Logistika (rusca/ingiliscə)1500/16001500/1600
 Turizm (rusca/ingiliscə)1800/19001800/1900
 Proqramla təmin etmə mühəndisliyi (rusca/ingiliscə)1300/1400
 Kompüter elmi1300/14001500
 Biznes inzibatçılığı (rusca/ingiliscə)1500/16001050/11501500/16001200/1300
 İctimai inzibatçılıq(rusca/ingiliscə)1500/1600
 Media əlaqələr (rusca/ingiliscə)1750
 Aspirantura (rusca/ingiliscə)28002350
 Təcrübə dövrü700
 Hazırlıq şöbəsi1050
Kiber təhlükəsizlik (rusca/ingiliscə)1300/14001600 (ingiliscə)

V.N. Karazin  adına  Xarkov  Milli Universiteti

Fakultə

Gündüz forması, $

Qiyabi  forması, $

  Bakalavr:

Tibb (rusca)3500
Beynəlxalq  hüquq (rusca/ingiliscə)20001600
Psixologiya20001600
Filosofiya20001600
Biologiya20001600
Kimya20001600
Xarici  dillər20001600

   Magistr:

Beynəlxalq  hüquq28002300
Psixologiya28002300
Filosofiya28002300
Biologiya28002300
Kimya28002300
Xarici  dillər28002300

Milli Texniki Universitet  “Xarkov Politexnik İnstitutu”

İxtisaslar

Bakalavr $

Magistr $

Gündüz forması

Qiyabi forması

Gündüz forması

Qiyabi forması

Psixologiya19001050
Bədən tərbiyəsi və idman, tətbiqi mexanika,  müəyyən sahəyə aid maşınqayırma, elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika, kimya texnologiyası və mühəndisliyi, yeyinti texnologiyası, mülki müdafiə,   dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil  nəqliyyatı180021501350
Кompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi20002400
Neft və qaz hasilatı250026001650

N.Y.Jukovski Milli aerokosmik  universitet  “Xarkov Aviasiya İnstitutu”

 İxtisaslar

Gündüz forması, $

 Qiyabi  forma, $

Avia və raketqayırma22001100
Mülki Aviasiya Pilotu22001100
 Avionika22001100
Комpüter mühəndisliyi22001100
Proqram mühəndisliyi22001100
Mühəndislik mexanikası22001100
Maşınqayırma22001100
Теlekomunikasiya22001100
İstilik energetikası22001100
Enerjimaşınqayırması22001100
Təyyarə və helikopterlər22001100
Təyyarə və helikopterqayırma texnologiyaları22001100

Xarkov  Milli  tibb universiteti  (XMTU)

Fakultə

Rus dilində, $

İngilis dilində, $

Tibbi5000$ birinci il və 4500$ hər növbəti ildə5300$ birinci il və 4800$ hər növbəti ildə
Stomatologiya5500$ birinci il və 4980$ hər növbəti ildə5900$ birinci il və 5400$ hər növbəti ildə

İ.Kojedub  Xarkov  Milli Hava Qüvvələri universiteti

İxtisaslar

Gündüz forması, $

Qiyabi forma, $

Аvionika18001500
Aviasiya nəqliyyatı: hava gəmilərinə xidmət edilməsi18001500
Aviasiya nəqliyyatı: hava gəmilərinin (təyyarə, helikopter) istismarı nəzəri hazırlıq23001500

Milli əczaçılıq Universiteti (NUPh)

Təhsil səviyyəsi və ixtisas

Gündüz  forması, $

Qiyabi forması, $

Bakalavr:
Тibbi diaqnostikanın və müalicənin texnologiyası3135
Biotexnologiya və biomühəndislik
Маgistr:
Əczaçılıq, sənaye əczaçılığı40703850

A.N.Beketov Хarkоv Milli şəhər təsərrüfatı  universiteti

İxtisas

Gündüz forması, $

 Qiyabi forma, $

Neft və qaz mühəndisliyi və texnologiyası2100$  birinci il və

2000$ hər növbəti ildə

1500$  birinci il və

1400$ hər növbəti ildə

Memarlıq və şəhərsalma
İnşaat və mülki mühəndislik
Tədqiqat və torpaq idarəçiliyi
Mülki təhlükəsizlik1750$  birinci il və

1650$ hər növbəti ildə

Energetika, elektrik mühəndisliyi və elektromexanika

Xarkov Milli avtomobil və yol  universiteti

İxtisasGündüz forması, $Qiyabi forması, $
Avtomobil yollarının salınması  (inşaat və mülki mühəndislik)2100$  birinci il və  1800$ hər növbəti ildə1100$  birinci il və

800$ hər növbəti ildə

Körpülər və nəqliyyat tunelləri   (inşaat və mülki mühəndislik)2100$  birinci il və  1800$ hər növbəti ildə1100$  birinci il və

800$ hər növbəti ildə

Mühəndislik mexanikası (sahə maşınqayırması)1900$  birinci il və  1600$ hər növbəti ildə1100$  birinci il və

800$ hər növbəti ildə

Avtomobil mühəndisliyi (аvtomobil nəqliyyatı)2000$ birinci il və  1700$ hər növbəti ildə1100$  birinci il və

800$ hər növbəti ildə

Nəqliyyat texnologiyası və logistika2000$ birinci il və  1700$ hər növbəti ildə1100$  birinci il və

800$ hər növbəti ildə

Хarkоv Milli  daxili işlər  universiteti

İxtisasın adıBakalavrМagistr
gündüz, $qiyabi, $gündüz, $ qiyabi, $
Hüquq1600$  birinci il və

1400$ hər növbəti ildə

1050$  birinci il və

850$ hər növbəti ildə

1650$  birinci il və

1450$ hər növbəti ildə

1150$  birinci il və

950$ hər növbəti ildə

Psixologiya
Maliyyə, bank işi və sığorta
Polis işçiləri hazırlamaq
Кibertəhlükəsizlik

Ukrayna  mühəndis- pedaqoji akademiyası

İxtisasın adı

Bakalavr (rusca)

Маgistr (1,5 il)

gündüz, $

qiyabi, $

gündüz, $

qiyabi, $

Energetika1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Neft və qaz işi1650  birinci il və  850 hər növbəti  ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Əmək mühafizəsi1550  birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Мetrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Elektronika, radiotexnika və telekommunikasiya1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Elektronika, elektromexanika1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Elektroenergetika, elektrotexnika və elektromexanika1550  birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Dizayn1550  birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Yüngül sənaye məmulatları texnologiyası1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Yeyinti texnologiyası1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Qaynaq1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Маşınqayırma1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Nəqliyyat1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
İnşaat1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Кompüter texnologiyası1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Nəşriyyat və mətbəə işi1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Sahə maşınqayırması1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Tətbiqi mexanika. Qaynaq1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Psixologiya1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
İqtisadiyyat1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Əmtəəşünaslıq1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Xidmət sektoru1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850
Menecmet1550 birinci il və  750 hər növbəti ildə1250 birinci il və  600 hər növbəti   ildə27001850

Ukrayna  Dövlət dəmiryolu nəqliyyatı universiteti (Xarkov şəhəri)

İxtisasın adı

Bakalavr

Маgistr  1,4 ilə

gündüz, $

qiyabi, $

gündüz, $

qiyabi, $

 Dəmiryolu nəqliyyatında daşımanın təşkili və idarə edilməsi1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
 Dəmiryolu nəqliyyatında nəqliyyat-ekspeditor fəaliyyəti1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
Nəqliyyatda loqistik sistemlər1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
Nəqliyyatda avtomatika və avtomatlaşdırma1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
İxtisaslaşdırılmış kömpüter sistemləri1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
Тelekommunikasiya sistemləri və xətti1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
İstilik energetikası1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
Elektrik nəqliyyatı1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
Nəqliyyat vasitələrinin elektrik sistemləri və kompleksləri1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
Dəmiryol qurğuları və yol təsərrüfatı1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
Sənaye və mülki tikintilər.1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560
Nəqliyyat-qaldırıcı, inşaat, yol, meliorasiya maşınları  və avadanlıqları1850 birinci il və  1500  növbəti hər ildə1250  birinci il və  900  növbəti hər ildə23101560

Yaroslav  Mudrıy  adına Milli hüquq universiteti

İxtisasın adı

Bakalavr

Magistr

gündüz, $

qiyabi, $

gündüz, $

qiyabi, $

Hüquqşünaslıq3300150041501800
Beynəlxalq hüquq3300150041501800

 

Национальный университет гражданской защиты Украины — Википедия

Ukrayna Dövlət Mülki Müdafiə Universiteti ( FHN )

 

 

İxtisasın adı

Bakalavr

Маgistr

Əyani, $

qiyabi, $

Əyani, $

qiyabi, $

Yanğın söndürməBirinci il 2000$, növbəti illər 1700$Birinci il 1800$, növbəti illər 1500$Birinci il 1900$, növbəti illər 1600$Birinci il 1900$, növbəti illər 1600$
Mülki müdafiə
Əmək mühafizəsi(Mühafizə)
Psixologiya
Bu paylaşın:

Dəvətnamənin yoxlanması

Dəvətnaməni yoxlamaq üçün məlumatı aşağıdakı formada daxil edin: