Avrupa üniversitelerine kabul aşamaları

Polonya’ya giriş aşamaları ⬇️

AŞAMA: BAŞVURU VE KAYIT

 • Uluslararası Eğitim Merkezi “İNGEK” ile anlaşma imzalanmasıı
 • Şirket hizmetlerinin ödenmesi
 • İstenilen uzmanlık için üniversite seçimi ve başvuranın seçilen üniversiteye kaydının yapılması (form doldurulması)

AŞAMA: BELGELERİN HAZIRLANMASI

 

Üniversiteye başvuru için gerekli belgeler:

 • Lise diplomasının kopyası;
 • Lise sertifika eki;
 • Ekstrakt, ZNO veya NMT sertifikası;
 • Elektronik fotoğraf (1 adet, beyaz arka plan);
 • Yurtdışı pasaportun kopyası
 • İngilizce yeterlilik belgesi (Bazı üniversiteler kendi sınavlarını düzenlemektedir. Seviyenizi teyit edemezseniz üniversite sınavına girebilirsiniz)
 • Sağlık sertifikası (üniversitenin gerektirdiği şekilde)

Belge paketini yasallaştırıyoruz ve üniversiteye başvuru işlemleri hazırlıyoruz.

AŞAMA: BAŞVURU SAHİBİNİN KABULÜ VE KAYITI

 • Belge paketini yasallaştırıyoruz ve üniversiteye başvuru hazırlıyoruz
 • Kayıt ücretinin üniversite hesabına ödenmesi.
 • Başvuru sahibiyle eğitim göreceği dilde randevu yapılır.
 • Öğrenim ücretleri için fatura bekleniyor (2-3 haftadan itibaren).
 • Öğrenim ücretleri için bir fatura size bir şirket temsilcisi tarafından gönderilecektir.
 • Üniversite öğrenim ücretinin ödenmesi ve ödeme makbuzunun şirket temsilcisine gönderilmesi.
 • Üniversite resmi bir kayıt belgesi gönderir (Üniversite davetiyesi).
 • Vize sürecinin başlatılması.

Litvanya’ya katılmanın aşamaları ⬇️

Başvuru ve kayıt

 • Uluslararası Eğitim Merkezi “INZHEK” ile anlaşma imzalanması
 • Şirket hizmetleri için ödeme
 • İstenen uzmanlığın seçilmesi ve başvuranın seçilen üniversiteye kaydedilmesi (formun doldurulması)

Belge hazırlama

Üniversiteye başvuru için gerekli belgeler:

 • Lise diplomasının kopyası
 • Ortaokul Sertifika Eki
 • Ayıklama, VNO veya INO sertifikası
 • Elektronik fotoğraf (1 adet, beyaz arka plan)
 • Uluslararası pasaportun kopyası
 • İngilizce Yeterlilik Belgesi (Bazı üniversiteler kendi sınavlarını düzenler. Seviyenizi kanıtlayamazsanız üniversite sınavına girebilirsiniz)
 • Motivasyon mektubu (yazma konusunda yardımcı oluyoruz)
 • Sağlık sertifikası (üniversite tarafından talep ediliyorsa)

Belge paketini yasallaştırıyoruz ve üniversiteye başvuru hazırlıyoruz.

Başvuranların tanıtılması ve kaydı

 • Belge paketini yasallaştırıyoruz ve üniversiteye başvuru hazırlıyoruz
 • Kayıt ücretinin üniversite hesabına ödenmesi
 • Başvuru sahibiyle İngilizce röportaj yapılır
 • Öğrenim ücretleri için fatura bekleniyor (2-3 haftadan itibaren)
 • Eğitim faturası size bir şirket temsilcisi tarafından gönderilecektir
 • Üniversite öğrenim ücretinin ödenmesi ve ödeme makbuzunun şirket temsilcisine gönderilmesi
 • Üniversite kayıtla ilgili resmi bir belge gönderir (eğitim daveti)
 • Vize sürecini başlatma

  KABUL İÇİN BAŞVURU

  Kişisel başarı öykünüzü yaratın! Başvuru formunu doldurun ve yeni ufuklar açın
  Davetiyeyi kontrol etmek