Simon Kuznets Harkov Ulusal Ekonomi Üniversitesi

Yabancı öğrenciler: 1000+

Eğitim fiyatlari: 1200$

Fakülte/ Bölüm: Turizm Yönetimi
İnovasyon Yönetimi
İşletme Yönetimi
Ekonomik Sibernetik
Pazarlama
Uluslararası İktisat
Hazırlık Bölümü

Simon Kuznets Harkov Ulusal Ekonomi Üniversitesi, Doğu Ukrayna’nın ekomoni alanında uzmanlaşmış tek Devlet Yüksek Öğretim Kurumudur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derece-sinde eğitim vermektedir.

ÜNİVERSİTE’DE 7 FAKÜLTE BULUNMAKTADIR

  • EKONOMİ VE HUKUK FAKÜLTESİ

Fakülte mezunları; İşletme stratejilerini ve işletme ile ilgili planların uygunlaması gereken her sektörde, kurum ve kuru¬luşta “Müdür, ekonomist, muhasebe müdürü ve ayrıca personel yönetimi (motivasyon ve iş yönlendirlilmesi) alanlarında da ça¬lışabilirler. Devlet kurumlarının ve özel sektörün bütün yönetim kademelerinde çalışma imkanları vardır. Ayrıca Hukuk fakültesi mezunları Özel avukatlık bürosu açabilir, adli kurumlarda çalı¬şabilir yada şirketlerin avukatlık hizmetlerini yürütebilir.

  • EKONOMİ BİLİŞİMİ FAKÜLTESİ

Mezunlar, ekonomik olayların gelişimine ilişkin tahminler üretebilir, modern yazılım ve bilgisayar donanımlarını etkili bir şekilde kullanabilir. Ayrıca mezunlar, çoklu etkileşimli yayınları, sunuları, bağımsız medyada ve internet alanındaki web sitele¬rinde tasarlayabilirler.
Öğrenci, emtia piyasası araştırmalarında, ekonomi uzmanı olarak, bankacılık sektöründe ekonomist ve analist olarak, özel sektörde ve üniversitelerdeki akademik kadrolarda çalışabilirler.

  • YÖNETİM VE PAZARLAMA FAKÜLTESİ

Fakültenin mezunları, stratejik pazarlama ve işletmenin reka¬bet gücünün arttırılmasını sağlayan, mal ve hizmet üretiminde yönetici ve ekonomist olarak çalışarak etkin bir pazar yönetimi oluşturabilir. Kurumsal performansın arttırılmasında etkin bir rol üstlenebilirler.
Ayrıca; proje ve program yönetimi, pazarlama, lojistik, personel yönetiminde çalışabilirler ve yeni oluşacak organizyonların çe¬şitli kademelerinde görev alabilirler.

  • ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE EKONOMİ FAKÜLTESİ

Mezunlar Uluslararası ekonomik işbirliği alanında iktisadi, pazarlama, ticari, idari finansal ve parasal kredi faaliyetlerini yönetebilirler. İşletmelerin ve kuruluşların dış ekonomik faaliyet alanı içinde örgütsel, ekonomik, yönetsel, ticari ve mali-analitik işlevleri yerine getirebilirler, turizm işletmesinin yönetimi ala-nında örgütsel-ekonomik, planlı, danışmanlık, koordinasyon ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilirler.

  • DANIŞMANLIK VE ULUSLARARASI İŞ FAKÜLTESİ

Öğrenci muhasebe ve ekonomik ve denetim kontrol süreçle¬rini çeşitli mülkiyet biçimlerindeki işletmelerde organize edebi¬lir; uluslararası standartlar da dahil olmak üzere mali tabloları hazırlayabilir ve kontrol edebilir; muhasebe danışmanlığı, vergi kontrolü yapabilir.
Mezun, ekonomik faaliyetlerde bulunan kuruluşların, eğitim kurumlarının, araştırma kurumlarının birimlerinde; mülkiyet ve kişisel güvenlik organizasyonunda uzman olarak; ekonomik konularda danışman olarak çalışabilir.

  • MALIYE FAKÜLTESİ

Fakülte öğrencisi finansal akışları yönetebilir; bankalarda operasyonel çalışma yapabilir; danışmanlık işinde, ekonomist, bankanın finansal faaliyetlerini planlamada, bankacılık faaliyet-lerini izlemekte ve analiz etmekte çalışabilir.
Mezun, yerel ve devlet bütçelerinin planlanmasına katılabilir; işletme ve devlet kuruluşlarının mali kaynaklarının yönetimini organize edebilir; finansal istikrarın sağlanması ile ilgili analiz edebilir ve kararlar alabilir; Ukrayna Devlet Vergi Dairesi kurum¬larında uzman olarak çalışabilir, sanayi, ticaret işletmeleri ve bankacılık kurumlarında vergi planlaması ekonomisti bir eko¬nomist olarak çalışabilir.

  • AÇIK ÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

Açıköğretim ve uzaktan eğitim, lisans ve yüksek lisans hazır¬lanırken iki eğitim derecesi ile gerçekleştirilir. Üniversitemiz, dünya genelinde 83 ülkeye uzman eğitmiştir.
Yabancı vatandaşların eğitim için kabulü yılda 2 kez yapılır: 1 Kasım’a kadar ve 1 Mart’a kadar.

Hazırlık bölümüne ya da lisans eğitimine kabul için yapılan görüşme sonuçlarına göre Yüksek lisans eğitimine kabul için – giriş sınavlarının sonuçla¬rına göre.
Hazırlık bölümünün tamamlanmasının ardından sertifika ve¬rilir, mezuniyet sonrası devlet diploması verilir.
Simon Kuznets Harkov Ulusal Ekonomi Üniversitesi 7 adet konforlu öğrenci yurduna sahiptir, öğrenciler fakülte kurallarına göre yerleşirler.

 

Bunu Paylaş:

DAVETİYEYİ KONTROL ET

Daveti kontrol etmek için verileri aşağıdaki forma girin: