İqtisad Universitetləri

S. Kuznets adina xarkov milli iqtisadiyyat universiteti

Xarici Tələbələr: 1000+

Orta qiymət: 1200$

Mövcud kurslar: Tourism Management,
Innovation Management,
Management of Business Administration,
Economic Cybernetics, Marketing,
International Economics

Bu universitet xarici ölkələrdə işləmək üçün mütəxəssislər hazırlayan IV səviyyəli akkfeditasiya universitetidir. (daha&helliip;)

Read more