Sertifikatlar

V.N. KARAZİN  ADINA  XARKOV  MİLLİ UNİVERSİTETİ

 

KUZNETS ADİNA XARKOV MİLLİ İQTİSADİYYAT UNİVERSİTETİ

 

A.N.BEKETOV ХARKОV MİLLİ ŞƏHƏR TƏSƏRRÜFATI  UNİVERSİTETİ

 

YAROSLAV  MUDRIY  ADINA MİLLİ HÜQUQ UNİVERSİTETİ

 

İ.KOJEDUB  XARKOV  MİLLİ HAVA QÜVVƏLƏRİ UNİVERSİTETİ

 

ХARKОV MİLLİ  DAXİLİ İŞLƏR  UNİVERSİTETİ

Bu paylaşın:

Dəvətnamənin yoxlanması

Dəvətnaməni yoxlamaq üçün məlumatı aşağıdakı formada daxil edin: